Galerie obrazů

Galerie obrazů Václava Kroba vystavuje malované obrazy (olejomalby, figurální malby, krajinomalby, obrazy architektury, portréty nebo figurální kresby) a sochy z pískovce, bronzu a dalších materiálů. Prodejní galerie obrazů a soch vám nabízí k prodeji i reprodukce slavných děl.

Mezi služby Václava Kroba patří i výtvarná činnost – vybrané sochy z řady materiálů i malované obrazy posléze poskytuje k následnému prodeji.

Malované obrazy

Mezi malované obrazy, které galerie obrazů Václava Kroba vystavuje, patří obrazy malované olejem na plátno, krajinomalby, obrazy architektury, portréty a figurální malby. Vybrané malované obrazy poskytuje prodejní galerie obrazů též k následnému prodeji.

Výtvarná činnost

Výtvarná činnost je prováděna s využitím dlouholetých zkušeností v oboru. Jaké předměty vám výtvarná činnost nabízí? Mimo jiné malované obrazy (olejomalby, krajinomalby, obrazy architektury, potréty a figurální malby) a sochy z kamene, pískovce, opuky, umělého kamene, bronzu a dřeva. Výtvarná činnost zahrnuje převážně figurální tvorbu do kamene a dřeva nebo bronzové plastiky, portréty a bysty (hlavy).

Sochy

Galerie obrazů a soch vystavuje sochy z pískovce, opuky, umělého kamene, bronzu a dřeva, z nichž mnohé nabízí i k následnému prodeji. Václav Krob sochy též zhotovuje - při každé realizaci dbá na precizní provedení, které je zaručeno jeho bohatými zkušenostmi v oboru.

Prodejní galerie

Prodejní galerie obrazů a soch Václava Kroba poskytuje k prodeji malované obrazy a sochy z pískovce, opuky, bronzu a dřeva. V nabídce prodejní galerie najdete i kopie děl věhlasných mistrů.

about me
O mně
Prodejní galerie obrazů a soch malíře a sochaře Václava Kroba vystavuje a prodává malované obrazy a sochy. V galerii najdete také reprodukce starých mistrů. Mezi nabízené služby patří i výtvarná činnost, které se Václav Krob věnuje již od děstství.
777 203 227